แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว394-1กย66]ขอความร่วมมือ อปท.ในพื้นที่พิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 212
[พร0023.1/ว383-28สค66]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 190
[พร0023.1/ว385-28สค66]แจ้งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 235
[พร0023.1/ว377-23สค66]การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 221
[พร0023.1/ว3116-16สค66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นถายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 5 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 เขียนโดย Admin 526
[พร0023.1/ว358-9สค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566 เขียนโดย Admin 418
[พร0023.1/ว2908-27กค66]การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.1/ว349-27กค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-2566 เขียนโดย Admin 222
[พร0023.1/ว345-21กค66]ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริหารดิจิทัลท้องถิ่น เขียนโดย Admin 288
[พร0023.1/ว344-21กค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/2566 เขียนโดย Admin 225