แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว7087-24มิย65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เขียนโดย Admin 200
[พร0023.1/ว2309-21มิย65]การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปกครอง เขียนโดย Admin 312
[พร0023.1/ว2308-21มิย65]การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี เขียนโดย Admin 198
[พร0023.1/ว279-21มิย65]แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดจัดงาน FTI Expo 2022 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว270-13มิย65]แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวลดล้อมการควบคุมอาคารฯ เขียนโดย Admin 243
[พร0023.1/ว2173-9มิ.ย.65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย.2565 เขียนโดย Admin 319
[พร0023.1/ว267-9มิย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 เขียนโดย Admin 205
[พร0023.1/ว259-1มิ.ย.65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 239
[พร0023.1/ว253-31พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 เขียนโดย Admin 210
[พร0023.1/ว1979-26พค65]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Admin 338