แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว412-28มค65]การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่าง - ญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 435
[พร0023.1/ว409-28มค65]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 415
[พร0023.1/ว411-28มค65]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 388
[พร0023.1/ว60-31มค65]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 386
[พร0023.1/ว57-28มค65]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.1/ว388-27มค65]การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย Admin 397
[พร0023.1/ว367-26ม.ค.65]ขอเชิญประชุมและลงนามความร่วมมือในการปฎิบัติราชการ(MOU)ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 461
[พร0023.1/ว54-25มค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.1/ว50-24มค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 384
[พร0023.1/ว293-21มค65]การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย Admin 483