แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว164-19เมษ67]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.นำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ เขียนโดย Admin 284
[พร0023.4/ว1451-4เมษ67]แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 320
[พร0023.4/ว1450-4เมษ67]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตฯ เขียนโดย Admin 253
[พร0023.4/ว142-29มีค67]แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายเร่งรัดการบันทึกข้อมูลฯ เขียนโดย Admin 350
[พร0023.4/ว133-25มีค67]แจ้ง อปท.ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกในระบบ(NLC) เขียนโดย Admin 359
[พร0023.4/ว1130-18มี.ค.67]การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองแทนนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 421
[พร0023.4/ว1129-18มี.ค.67]ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะและเปิดบ้าน ป.ป.ท.(Open House) เขียนโดย Admin 301
[พร0023.4/ว115-13มีค67]แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามข้อสั่งการฯ เขียนโดย Admin 371
[พร0023.4/ว114-13มีค67]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับ อปท.เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินคดีอาญา ละเมิด และวินัย เขียนโดย Admin 348
[พร0023.4/ว1063-12มี.ค.67]ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565และขออนุมัติเพื่อดำเนินการแตกต่างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 298