แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 941
[พร0023.2/ว2302-20มิย65]การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ เขียนโดย Admin 485
[พร0023.2/ว2287-20มิย65]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เขียนโดย Admin 517
[พร0023.2/ว263-8มิย65]แจ้งท้องถิ่นอำเภอประสานงาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 519
[พร0023.2/ว261-6มิย65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 540
[พร0023.2/ว256-2มิย65]แจ้งขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอประสานงาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีฯ เขียนโดย Admin 456
[พร0023.2/ว2045-31พค65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 629
[พร0023.2/ว2044-31พค65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 650
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 991
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 1031