แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว812-28กพ65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 631
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 1027
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 1720
[พร0023.2/ว737-22กพ65]แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 เขียนโดย Admin 512
[พร0023.2/ว97-17กพ65]แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 546
[พร0023.2/ว96-17กพ65]ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ครูเศรษฐกิจดีมีส่วนลด เขียนโดย Admin 384
[พร0023.2/ว642-15กพ65]ผลการคัดเลือกกรรมการในผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัดแพร่ กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 432
[พร0023.2/ว641-15กพ65]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต. จังหวัดแพร่) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 395
[พร0023.2/ว90-10กพ65]ให้ อปท.แจ้งครูอาวุโสในสังกัดที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 ตามประกาศทราบ เขียนโดย Admin 386
[พร0023.2/ว586-10กพ65]โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 318