แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สอง][พร0023.5/167-26พค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 16
[หนองม่วงไข่][พร0023.1/5864-26พค65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 24
[อบจ.][พร0023.5/5809-24พค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 5
[เมืองแพร่][พร0023.5/163-23พค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 21
[ลอง][พร0023.1/5735-23พค65]แจ้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง[ลอง] เขียนโดย Admin 69
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/5675-20พค65]เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัมนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)รุ่นที่ 5 และ 6[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 12
[วังชิ้น][พร0023.3/160-20พค65]การดำเนินการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.สรอย[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 35
[ร้องกวาง][พร0023.5/5631-19พค65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 18
[สอง][พร0023.3/159-19พค65]หารือแนวทางการขึ้นอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น[สอง] เขียนโดย Admin 11
[อบจ.][พร0023.5/5594-19พค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 5