แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.5/449-7ธค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 1
[ลอง][พร0023.5/12648-30พย66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 43
[ลอง][พร0023.5/12644-30พย66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 45
[เมืองแพร่][พร0023.3/12679-1ธค66]ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้านของ อบต.นาจักร[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 25
[อบจ.][พร0023.2/12678-1ธค66]สรุปมติคณะกรรมการกระกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ 4/2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 29
[ทม.แพร่][พร0023.5/12657-30พย66]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ สถ.จ.แพร่[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 41
[ทม.แพร่][พร0023.6/12594-30พย66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 31
[อบจ.][พร0023.5/12578-30พย66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 7
[เมืองแพร่][พร0023.4/12554-29พย66]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสถา อบต.วังธง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 17
[ทม.แพร่][พร0023.3/12556-30พย66]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 9