แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5335-25พค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 19
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/5333-25พค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 15
[อบจ.][พร0023.5/5293-24พค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครู อบจ.แพร่ผู้รับบำนาญ(ครูถ่ายโอน) อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 13
[อบจ.][พร0023.5/5295-24พค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครู อบจ.แพร่ผู้รับบำนาญ(ครูถ่ายโอน ) ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[อบจ.]พค- เขียนโดย Admin 16
[สูงเม่น][พร0023.5/5300-24พค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 16
[สูงเม่น][พร0023.5/5297-24พค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 11
[ลอง][พร0023.5/5304-24พค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 9
[ลอง][พร0023.5/5302-24พค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 9
[อบจ.][พร0023.5/5283-24พค66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 7
[หนองม่วงไข่][พร0023.6/5269-23พค66]การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2566[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 13