แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.6/1430-7กพ66]แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562[อบจ.] เขียนโดย Admin 45
[สูงเม่น][พร0023.5/48-6กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 93
[อบจ.][พร0023.5/1334-6กพ66]แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 52
[ร้องกวาง][พร0023.5/1263-2กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 86
[เมืองแพร่][พร0023.5/1202-2กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 106
[ร้องกวาง][พร0023.5/1117-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 115
[ร้องกวาง][พร0023.5/1114-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 54
[ร้องกวาง][พร0023.5/1111-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 52
[ร้องกวาง][พร0023.5/1108-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 59
[วังชิ้น][พร0023.4/1162-1กพ66]ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 81