แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.5/308-19กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 49
[วังชิ้น][พร0023.3/10519-14ก.ย.65]ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 81
[อบจ.][พร0023.3/10520-14ก.ย.65]การจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ"การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทย"ในงาน Sustainability Expo 2022 ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 2 ต.ค. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์[อบจ.] เขียนโดย Admin 43
[ทต.ป่าแมต][พร0023.3/10488-13กย65]ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[ทต.ป่าแมต] เขียนโดย Admin 77
[สอง][พร0023.5/297-13กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 58
[เมืองแพร่][พร0023.3/10430-12กย65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน(เงินเหลือจ่าย)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 71
[เมืองแพร่][พร0023.1/10406-12กย65]ขอส่งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 96 กลับต้นสังกัด[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 69
[อบจ.][พร0023.5/10407-12กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[อบจ.] เขียนโดย Admin 54
[สอง][พร0023.5/295-12กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 45
[เมืองแพร่][พร0023.1/10382-9กย65]ขอพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งวิ่ง หม้อห้อมฉาร์ฟมาราธอนแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 60