แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/1127-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 89
[อบจ.][พร0023.5/1125-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 68
[เด่นชัย][พร0023.5/1123-23มค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 89
[เด่นชัย][พร0023.5/1121-31มค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 69
[ร้องกวาง][พร0023.5/40-31มค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 80
[สอง][พร0023.2/1047-31มค66]ยกเลิกการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินการกำหนดกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง อำเภอสอง[สอง] เขียนโดย Admin 114
[อบจ.][พร0023.3/994-30มค66]ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลาไปต่างประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 45
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.6/992-30มค66]แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 66
[ร้องกวาง][พร0023.3/58-27ม.ค.66]รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 121
[เมืองแพร่][พร0023.5/38-27ม.ค.66]แจ้งโอนเงินอปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 61