แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.1/2297-2มีค66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 31
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/77-1มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 28
[อบจ.][พร0023.6/76-28กพ66]ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2563[อบจ.] เขียนโดย Admin 37
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/75-28กพ66]กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัมนาศึกษานิเทศก์ฯ ผ่านระบบออนไลน์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 22
[อบจ.][พร0023.5/2042-24กพ66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 33
[เมืองแพร่][พร0023.5/67-24กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 43
[เมืองแพร่][พร0023.1/2025-23กพ66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 138
[ลอง][พร0023.5/65-23กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 61
[ร้องกวาง][พร0023.3/64-22กพ66]แจ้งขอความอนุเคราะห์ อบต.ห้วยโรง ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 40
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1930-21กพ66]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 74