แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ทม.แพร่][พร0023.6/825-23มค67]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 63
[อบจ.][พร0023.5/742-19มค67]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 77
[อบจ.][พร0023.5/734-19มค67]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครู อบจ.แพร่(ครูถ่ายโอน) สมาชิก กบข.[อบจ.] เขียนโดย Admin 88
[อบจ.][พร0023.5/737-19มค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการครู อบจ.แพร่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[อบจ.] เขียนโดย Admin 77
[อบจ.][พร0023.5/740-19มค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการ อบจ.แพร่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 76
[เมืองแพร่][พร0023.5/27-19มค67]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 81
[ทม.แพร่][พร0023.6/644-18มค67]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 51
[อบจ.][พร0023.6/648-18มค67]ประธานสภาท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 46
[เด่นชัย][พร0023.2/548-16มค67]พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างการลา[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 72
[สูงเม่น][พร0023.2/23-18มค67]ขอรับการสนับสนุนวิทยากร[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 52