แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.6/7700-27กค66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 59
[อบจ.][พร0023.6/7784-3สค66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลาไปต่างประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 53
[อบจ.][พร0023.2/7752-3สค66]หารือเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อบจ.] เขียนโดย Admin 55
[วังชิ้น[พร0023.5/264-3สค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 41
[อบจ.][พร0023.5/7697-27กค66]แจ้งการโอนเงินภ่ษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 40
[เด่นชัย][พร0023.5/259-27กค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 48
[ทม.][พร0023.2/7669-27กค66]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564[ทม.] เขียนโดย Admin 84
[ร้องกวาง][พร0023.2/7564-25กค66]พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างการลา[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 87
[หนองม่วงไข่][พร0023.4/7562-25กค66]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 60
[อบจ.][พร0023.6/7414-20กค66]แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV[อบจ.] เขียนโดย Admin 41