แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ลอง][พร0023.3/350-25ตค65]แจ้ง ทต.ห้วยอ้อ เรื่องการขอเอกสารเพิ่มเติม[ลอง] เขียนโดย Admin 198
[วังชิ้น][พร0023.3/12191-21ตค65]ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นหนุนพร้อมระบบส่งน้ำ[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 222
[อบจ.][พร0023.3/348-21ตค65]ขอใช้ห้องประชุมลานวัฒนธรรม[อบจ.] เขียนโดย Admin 227
[เมืองแพร่][พร0023.4/12074-19ตค65]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งว่าง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 233
[เมืองแพร่][พร0023.5/345-18ต.ค.65]เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 262
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/11973-17ตค65]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 โรงเรียนสังกัด อปท. เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 259
[ลอง][พร0023.3/11872-11ตค65]การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเทศบาลตำบลห้วยอ้อมีการเรียกเก็บค่าใช้น้ำประปาเกินจริง[ลอง] เขียนโดย Admin 344
[อบจ.][พร0023.5/11825-11ตค65]แจ้งขอเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดเพิ่มเติม[อบจ.] เขียนโดย Admin 265
[เด่นชัย][พร0023.5/337-6ต.ค.65]เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 237
[เมืองแพร่][พร0023.5/11522-4ตค65]แก้ไขรายการอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 261