แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1639-24เมษ67]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมในกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เขียนโดย Admin 19
[พร0023.1/ว -23เมษ67]แจ้งเลื่อน เวลา การประชุมบุคลากรในสังกัด สถ.จ./สถ.อ.แพร่ เขียนโดย Admin 44
[พร0023.1/ว169-22เมษ67]ขอความร่วมมือ อปท.ร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกลำดวน เพื่อลำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ เขียนโดย Admin 122
[พร0023.1/ว167-19เมษ67]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 เขียนโดย Admin 107
[พร0023.1/ว -19เมษ67]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 70
[พร0023.1/ว1455-5เมษ67]แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย Admin 187
[พร0023.1/ว1447-4เมษ67]การใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ของ อปท. เขียนโดย Admin 235
[พร0023.1/ - 3เมษ67]การแบ่งงานในหน้าความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 209
[พร0023.1/ว1395-1เมษ67]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ประจำปีงบงประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.1/ว1396-1เมษ67]โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 10 เขียนโดย Admin 115