แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว367-29กย65]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.1/ว325-27กย65]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ APO จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 145
[พร0023.1/ว366-26ก.ย.65]ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคดิจิทัล เขียนโดย Admin 160
[พร0023.1/ว3622-22กย65]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ประจำปีงบ 66 เขียนโดย Admin 180
[พร0023.1/ว318-19กย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 เขียนโดย Admin 127
[พร0023.1/ว312-9กย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33/2565 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.1/ว310-8กย65]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 129
[พร0023.1/ว304-2กย65]ขอความอนุเคราะห์ อปท.ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เขียนโดย Admin 229
[พร0023.1/ว303-2กย65]แจ้งข้อมูลข่าวารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.1/ว286-31สค65]การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom เขียนโดย Admin 163