แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว2-4มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.1/ว4901-29ธ.ค.65]การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 301
[พร0023.1/ว4903-29ธ.ค.65]แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ เขียนโดย Admin 224
[พร0023.1/ว501-28ธค65]เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เขียนโดย Admin 232
[พร0023.1/ว500-28ธค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565 เขียนโดย Admin 191
[พร0023.1/ว495-27ธค65]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ รอบ 1/2566 เขียนโดย Admin 100
[พร0023.1/ว4859-27ธค65]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 112 กลับต้นสังกัด เขียนโดย Admin 56
[พร0023.1/ว4834-26ธค65]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 185
[พร0023.1/ว488-22ธค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-46/2565 เขียนโดย Admin 148
[พร0023.1/ว485-21ธค65]ขอเชิญประชุมการดำเนินโครงการการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. เขียนโดย Admin 169